Logo selection

Graphic design

Logo selection 2009-2015

01_sangiazz01_sangiazz
02_evasbullet02_evasbullet
03_photopassione03_photopassione
04_hold04_hold
05_sosjob05_sosjob
06_resilience06_resilience
07_roll07_roll
08_intodesign08_intodesign
09_kirox09_kirox
10_allergologo10_allergologo
11_matcharoon11_matcharoon
12_mantero12_mantero